KNK zamac, výrobné družstvo / KNK zamac, cooperative society

20 YEARS EXPERIENCE IN DIE CASTING AND FINISHES

MORE INFO

PONUKA

KNK zamac, výrobné družstvo je súkromná firma ktorej hlavnou činnosťou je výroba nábytkového kovania a technických odliatkov zo zinkozliatiny Zamak5 (pomocou tlakového odlievania) a povrchová úprava zinkových odliatkov omieľaním, lakovaním, práškovaním a galvanickým pokovením.

Firma bola založená v roku 2013 po rozdelení KNK výrobné družstvo, ktoré pôsobilo na tuzemskom a zahraničnom trhu od roku 1993.

20 ročná skúsenosť v oblasti tlakového liatia zinkovýchodliatkovpovrchovýchúprav, umožnila dosiahnuť vysokú kvalitu produktov, ktoré našli uplatnenie v mnohých krajinách sveta.

Stratégiou firmy je dodávať vysokú kvalitu zinkových výrobkov, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákazníka za konkurencieschopné ceny v čo najkratších termínoch. Od svojho vzniku sa firma snažila o rozvoj a modernizáciu za účelom presadenia na európskom a svetovom trhu.

Firma kladie veľký význam na spokojnosť zákazníka, kvalitu, inováciu, ekológiu, zlepšovanie výrobného procesu a budovanie korektných obchodno-partnerských vzťahov.

Hlavnou surovinou pri výrobe je zinková zliatina (Zamak5), ktorá sa ďalej opracúva mechanicky (brúsenie, satinovanie, leštenie a obstrih) a následne galvanicky (lesklý alebo matný nikel & chróm, mosadz, patina, čierny nikel, meď), práškovými vypaľovacími farbami alebo formou “mokrého procesu” lakovaním.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ISO9001: 2008
IKEA supplier of the Year

COMPANY PROFILE

KNK zamac, cooperative society is a private company whose main activity is production of furniture fittings and technical castings made of zincalloy Zamak5( by pressure die-casting) and surface treatments of zinc castings, such as tumbling, lacquering, color & powder coating and galvanic coating.

The company was established in 2013 after division of KNK, cooperative society that has been present in the domestic and foreign market since 1993.

20 years o experience in pressure zinc die-casting and finishes enabled the company to reach high quality o products that have been distributed into various countries of the world.

Company’s main strategy is to distribute high quality products which fulfill even the most difficult customer’s requirement at a good price in shortest delivery time. Since the first day, the company has aimed its attention into development and innovation in order to establish a strong position in the European and world market.

Satisfied customer, quality, innovation, ecology, improvement of production process and establishment of business-personal relationships are main company’s goals.

The basic material used in production is zinc-alloy (Zamak5) which is machined manually (grinding, polishing and trimming) followed by surface treatment (tumbling, lacquer and color coating, powder coating and galvanic coating – Cu, Ni, Nimat, Niblack, Cr, Crmat, Ms, Patine).

The company can provide “all in house” production – from design of the tool to dispatch of the goods.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ISO9001: 2008

IKEA supplier of the Year