Dokumenty
na
stiahnutie
Návrat na stránku KNK ZAMAK

Verejné obstarávanie – Vzuchotechnika & Kotolne

Zverejnené 5.2.2021


Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KNK zamac, výrobné družstvo

Stiahnuť súbor word ,,TU"


____________________________________________________________

Názov projektu: Riešenia pre zníženie energetickej náročnosti firmy KNK zamac, výrobné družstvo

____________________________________________________________

Záznam z prieskumu trhu - Projekt: Riešenia pre zníženie energetickej náročnosti
firmy KNK zamac, výrobné družstvo - 310041BUH6

Záznam z prieskumu trhu


Výzva na predloženie ponuky

Príloha č1-Kotolne

Príloha č1-Vzduchotechnika

Príloha č.2-Kotolne

Príloha č.2-Vzduchotechnika

Príloha č.3 Navrh na plnenie kriterii

Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 Suhlas so spracovanim osobnych udajov

Príloha č.6 ČV o subdodávke

Príloha č.7 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

Dokumenty
na
stiahnutie
Návrat na stránku KNK ZAMAK